Privacitat

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 i el Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD (Llei Oficial de Protecció de Dades), l'usuari queda informat de la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a CARDIONLIVE. Les dades obtingudes seran les derivades de la navegació i de les consultes o suggeriments de l'usuari. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat d'atendre la seva petició, facilitar-li la inscripció a la nostra organització, enviar el nostre butlletí o informació relacionada amb CARDIONLIVE. També realitzem el seguiment, estadístiques i anàlisi dels correus electrònics que enviem i del butlletí, amb la finalitat de verificar el seu correcte lliurament, valorar la resposta rebuda i millorar la comunicació amb els destinataris. Per a més informació, consulti l'apartat Cookies.

Té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que estableix la legislació vigent. Si és així, haurà de contactar amb CARDIONLIVE – info@cardionlive.com.

L'acceptació de l'usuari perquè les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Si té qualsevol dubte contacti amb nosaltres: info@cardionlive.com